commissies

ASPKac

De ASPKac is de activiteitencommissie van het ASPK. Deze commissie zorgt dat er naast de projecten genoeg te doen is. Kennismakingsborrels, het bezoeken van voorstellingen, sinterklaasavonden (inclusief kadootjes!), kerstliedjes zingen op straat: allemaal bedacht en georganiseerd door de activiteitencommissie!

IT-commissie

De IT-Commissie zorgt dat de technische kant van het ASPK goed blijft lopen. De commissie onderhoudt de website en laat het ASPK meeprofiteren van haar technische kennis.

Repertoirecommissie

De repertoirecommissie gaat samen met Kaiyi Min (artistiek leider) op zoek naar stukken voor onze aankomende projecten. Dat maakt het een commissie waarin je veel invloed hebt op de muzikale richting van het koor!

DeCoMissie

Voor elk project wordt er een aparte kostuum- en decorcommissie opgericht, die in samenspraak met de regisseur de decors maakt en de kostuums verzamelt. Voor alle creatievelingen in het ASPK (of voor als je inspraak wil in hoe je erbij loopt…).

PRcommissie

De PR-commissie zorgt ervoor dat steeds meer mensen van het ASPK op de hoogte zijn. Zo wordt er leuke en ludieke content gemaakt voor onze social media en wordt creativiteit ingezet bij het maken van de posters en flyers.

Kascommissie

Om te zorgen dat het geld van de leden goed wordt besteed, controleert de kascommissie de financiën van het voorgaande jaar.

Fundscommissie

De Fundscommissie helpt het bestuur met fondsen zoeken en aanvragen. Dankzij het harde werk van deze commissie zijn wij in staat om onze projecten te blijven financieren en organiseren.

Adviescommissie

De Adviescommissie geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over hun doen en laten. Zo hoeven we niet elk jaar het wiel opnieuw uit te vinden!

Word je ook lid van het ASPK?

Doe mee met ons aankomende project, word lid van de vereniging en neem plaats in een van onze commissies.